Εκμάθηση κολύμβησης : (4 ετών και άνω). Γνωριμία με το υγρό στοιχείο, με σύγχρονα κολυμβητικά βοηθήματα και στοχευόμενα παιχνίδια που δίνουν στο παιδί την εξοικείωση που απαιτείται αλλά και τις πρώτες γνώσεις γύρω από έναν διαφορετικό υδάτινο κόσμο μέχρι την μετάβαση και τα πρώτα μαθήματα στην μεγάλη πισίνα.